Ons bestuur

Voorzitster
Sabijn van Gerwen

Penningmeester
Annemiek van Grotel

Wedstrijdsecretariaat
Lieke Willems

Bestuursleden
Moniek Copal
Yvonne Kuijlaars – v.d. Sanden