Verzekering, privacyverklaring en gedragsregels

Verzekering

Via de gemeente Bergeijk hebben we een collectieve vrijwilligerspolis afgesloten. Vrijwilligers in de ruimste zin van het woord zijn hierop verzekerd tegen de risico’s van aansprakelijkheid voor schade aan derden en onderling. Daarnaast is hierin een ongevallenverzekering opgenomen en een ongevallen-inzittendenverzekering en is er een (geringe) vergoeding voor beschadiging van persoonlijke eigendommen. In voorkomende gevallen kan hierop een beroep gedaan worden via onze secretaresse.

Daarnaast hebben we een aansprakelijkheidsverzekering lopen via Interpolis.

2015-03-24-eyckelkorf--verzekering

 

Privacyverklaring

Op 25 mei 2018 is nieuwe Europese wetgeving ingegaan, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Als gevolg van deze wetgeving worden ook aan sportverenigingen extra regels opgelegd om zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens van hun leden. Onze privacy verklaring vind je in  Privacyverklaring KV Eyckelkorf.

Gedragsregels

Onze korfbalvereniging maakt gebruik van de gedragsregels van NOC*NSF. Deze gedragsregels zetten we in met als doel de sport eerlijk, veilig, gezond en vooral leuk te houden voor iedereen. De gedragsregels gelden dus voor onze leden, trainers en coaches, scheidsrechters en bestuursleden. Onze gedragsregels vind je in Gedragsregels korfbalvereniging Eyckelkorf.