ContributieDe contributie voor seizoen 2023 – 2024 bedraagt:


 Senioren

€ 150,-

Midweek

€ 125,-

Trainend lid (geen wedstrijden)

€ 75,-

Rustend lid

€ 20,-

Wandelclub

€ 25,-

De contributie dient in één keer te worden voldaan. Dit verloopt via automatische incasso eind augustus. Bij opgave vanaf

1 januari in het spelende seizoen wordt de helft van de contributie in rekening gebracht.


Tussentijds stopzetten van het lidmaatschap leidt in principe niet tot teruggave van de contributie of een gedeelte daarvan, tenzij er sprake is van:


  • Zwangerschap
  • Langdurige blessure (minimaal 3 maanden)
  • Ziekte (minimaal 3 maanden)
  • Buitenlandstage (minimaal 3 maanden)

Op de teruggave wordt altijd in mindering gebracht de door de vereniging te betalen bondskosten. Het resterende bedrag wordt verdeeld over het aantal maanden van het seizoen en vermenigvuldigd met het aantal maanden van de blessure.

Het lid dient zelf bij het bestuur een beroep te doen op contributie teruggave onder vermelding van de duur van de afwezigheid en de reden daarvan. Een geldige reden leidt dus niet automatisch tot terugbetaling van contributie.